Önce İnternet Kategorisinde
. Htaccess tarayıcı önbellekeme için kullanılan kodlar gerekli

1 cevap

0 oy
Önce

# Enable Compression

<IfModule mod_deflate.c>

  AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript

  AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml

  AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject

  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font

  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype

  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf

  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype

  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf

  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript

  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml

  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml

  AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype

  AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf

  AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf

  AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml

  AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon

  AddOutputFilterByType DEFLATE text/css

  AddOutputFilterByType DEFLATE text/html

  AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript

  AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain

</IfModule>

# Leverage Browser Caching

<IfModule mod_expires.c>

  ExpiresActive On

  # Images

  ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 year"

  ExpiresByType image/jpg "access plus 1 year"

  ExpiresByType image/gif "access plus 1 year"

  ExpiresByType image/png "access plus 1 year"

  ExpiresByType image/webp "access plus 1 year"

  ExpiresByType image/svg+xml "access plus 1 year"

  ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 year"

  # Video

  ExpiresByType video/mp4 "access plus 1 year"

  ExpiresByType video/mpeg "access plus 1 year"

  # CSS, JavaScript

  ExpiresByType text/css "access plus 1 month"

  ExpiresByType text/javascript "access plus 1 month"

  ExpiresByType application/javascript "access plus 1 month"

  # Others

  ExpiresByType application/pdf "access plus 1 month"

  ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 1 month"

  ExpiresByType text/html "access plus 600 seconds"

  

  # Fonts

  ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject "access plus 1 year"

  ExpiresByType application/x-font-ttf "access plus 1 year"

  ExpiresByType application/x-font-opentype "access plus 1 year"

  ExpiresByType application/x-font-woff "access plus 1 year"

</IfModule>

## EXPIRES CACHING ##

 <IfModule mod_gzip.c>

  mod_gzip_on Yes

  mod_gzip_dechunk Yes

  mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$

  mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$

  mod_gzip_item_include mime ^text/.*

  mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*

  mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*

  mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*

</IfModule>

Benzer sorular ve cevaplar

1 cevap
2 ay Önce İnternet Kategorisinde Misafir sordu
1 cevap
4 ay Önce İnternet Kategorisinde Misafir sordu
1 cevap
2 Yıl Önce İnternet Kategorisinde Misafir sordu
1 cevap
1 cevap
0 cevap
2 Yıl Önce İnternet Kategorisinde Misafir sordu
1 cevap
2 Yıl Önce İnternet Kategorisinde Yönetici sordu
1 cevap
3 ay Önce İnternet Kategorisinde Misafir sordu
1 cevap
3 ay Önce İnternet Kategorisinde Misafir sordu
1 cevap
0 cevap
2 Yıl Önce İnternet Kategorisinde Ted sordu

...